A
Сита /горни и долни/ за Е516, Е517, Claas

B
Сита горни за Case 2188, 2388, 1680

C
Сита горни и долни за Масей Фергюсън: MF34/36, MF38, 40

D
Сламотръси за Е516, Е517 и Claas

E
Тръскащи дъски за Е516, Е517, Claas

Галерия