A
Сита /горни и долни/ за Е516, Е517, Claas

B
Сита горни за Case 2188, 2388, 1680

C
Сита горни и долни за Масей Фергюсън: MF34/36, MF38, 40

D
Сламотръси за Е516, Е517 и Claas

E
Тръскащи дъски за Е516, Е517, Claas

Общи условия и правила за ползване

Данни за собственика на уебсайта

Собственик и администратор на Уебсайта е "Техника 1" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Русе, Западна пром. зона, ул. Адм. Рождественски 18, телефон: 0887 791 719, E-Mail: d_tabakova@abv.bg

Съдържание на уебсайта

Настоящият уебсайт е създаден предимно с цел фирмено представяне на "Техника 1" ЕООД в уеб пространството. Уебсайтът има основно информативна цел, като стремежът на "Техника 1" ЕООД е уебсайтът да предостави възможност на потребителите да се запознаят с дейността и с предлаганите от него продукти. "Техника 1" ЕООД полага всички разумни усилия, за да поддържа на уебсайта вярна, точна и актуална информация, като това не изключва възможността за възникване на обективни несъответствия или пропуски в предоставената информация, които ще бъдат своевременно отстранявани от администратора на уебсайта.

Ползване на уебсайта

Ползването на уебсайта от потребителите представлява неговото зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия. Ползването на уебсайта е безплатно и не е обвързано по никакъв начин със закупуването или поръчването на стоки и/или услуги.

Потребителите се задължават да ползват уебсайта добросъвестно и по предназначение, като се задължават да не ползват софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на уебсайта от трети лица.

Потребителите се съгласяват, че настоящите правила, както и ползването на уебсайта не вменяват каквито и да било задължения за потребителите, освен изрично описаните в същите правила. Ако потребител счита, че някоя клауза от изложените правила е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на уебсайта.

Отговорност

Потребителите ползват уебсайта на своя отговорност, като се съгласяват, че "Техника 1" не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа на потребителите до уебсайта, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на уебсайта от тях. "Техника 1" ЕООД не гарантира, че уебсайтът непрекъснато и през цялото време е защитен, безопасен, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването му от потребителите.

Защита на личните данни

Този сайт не борави с лични данни на потребителите. Единствената информация, която сайтът отчита е дали потребителят е потвърдил факта, че е запознат с общите условия за ползване на сайта. Тази информация е запазена в бисквитка.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.

Какви "бисквитки" използваме?

Ние използваме постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

Съдържат ли "бисквитките" или подобните технологии лични данни?

Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изисква лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

Таблицата по-долу описва всяка бисквитка, използвана на сайта, включително и нейната роля. Ние няма да използваме тези бисквитки по други начини освен тези, които са посочени в тази политика за използване на бисквитки.

Име на бисквитката Категория Продължителност Кой има достъп до бисквитката
cookie_accepted Функционалност 1 година "Техника 1" ЕООД

Проект № BG16RFOP002-2.073-5623 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19ˮ
Главна цел по проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.07.2020г. Край: 27.10.2020г.

Чрез посещението си Вие приемате, че сте запознати с общите условия и правила за ползване на този сайт. За повече информация прочетете ТУК

РАЗБРАХ